Publikacja artykułu naukowego oraz udostępnienie danych badawczych np. poprzez repozytorium, to nie wszystko, co należy zrobić aby upowszechnić wyniki swoich badań. Obecne technologie umożliwiają szereg działań popularyzujących dorobek naukowy. Wśród możliwości wyróżniamy m.in.:

  • Data journals – czasopisma recenzowane naukowo, w których artykuły opisują poszczególne zbiory danych. Publikacje zawierają bezpośredni link do zasobu, a także opisują szczegółowo założenia teoretyczne, warunki, metody oraz parametry towarzyszące powstaniu danych. Istnieją czasopisma interdyscyplinarne np. Scientific Data, Data in Brief jak również skupione na konkretnych dyscyplinach np. Genomics Data;
  • Naukowe serwisy społecznościowe np. ResearchGate, Academia.edu, czy Impactstory – serwisy te znakomicie wspierają komunikację pomiędzy naukowcami z całego świata. Aktualizowany na bieżąco profil naukowy może znacząco przyczynić się do wzrostu zainteresowania publikacjami oraz wykorzystania udostępnionych danych w badaniach innych naukowców;
  • Media społecznościowe – do popularyzacji danych może posłużyć również np. konto na Twitterze i regularna aktualizacja profilu. Portal ten jest uważany za najszybszy sposób wymiany informacji.

 

Pamiętaj, że społecznościowe serwisy dla naukowców doskonale wspierają badaczy w promowaniu dorobku naukowego, jednak nie pełnią one funkcji repozytorium ani nie spełniają założeń projektowych odnośnie udostępniania efektów badań naukowych.

Poniżej krótkie porównanie repozytorium instytucjonalnego oraz serwisu Research Gate:

 

Repozytorium instytucjonalne

Research Gate

Indeksowanie (harvesting)

TAK

NIE (PRZYPADKOWE)

Archiwizacja (long-timepreservation)         

TAK

NIE

Model biznesowy         

NON PROFIT

COMMERCIAL

Czy spełnia wymagania agencji finansujących badania, programów takich jak NCN, Horyzont 2020, wydawców       

TAK

NIE

 

W opozycji do tradycyjnych wskaźników bibliometrycznych opartych o cytowania w publikacjach naukowych powstały alternatywne wskaźniki, z ang. altmetrics. Opierają się one na częstotliwości wzmiankowania o danej publikacji czy datasecie w mediach społecznościowych czy serwisach dla naukowców. Więcej o alternatywnych metrykach można przeczytać na stronie https://www.altmetric.com/