Uwaga!
Obecnie każdy pracownik Politechniki Gdańskiej posiadający profil w serwisie MOST Wiedzy może deponować w repozytorium dane badawcze bez konieczności otrzymania dodatkowych uprawnień.

MOST DANYCH to:

  • repozytorium spełniające wszelkie wymogi stawiane przez NCN
  • miejsce, gdzie udostępnia się dane badawcze zgodnie z zasadami FAIR
  • identyfikator DOI dla każdego datasetu umożliwiający jego łatwe odnalezienie
  • możliwość integracji datasetu z profilem naukowym, modułem publikacji czy też projektów
  • możliwość wybrania dla swojego datasetu jednej z licencji Creative Commons bądź nadania dowolnej innej licencji 
  • możliwość zdeponowania danych i stworzenia prywatnego linku dla wydawców, którzy do publikacji artykułu wymagają wglądu w dane badawcze
  • merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Centrum Kompetencji

Aby dodać nowy dataset należy zalogować się do serwisu MOST Wiedzy, a następnie przejść do swojego profilu naukowego. Po wejściu w tryb edycji dostępna stanie się zakładka "Dane Badawcze". Tutaj znajduje się przycisk "Dodaj dane badawcze", który przekierowuje do formularza deponowania danych. 

Tutaj należy wypełnić pola dotyczące m.in. nazwy, autorów, słów kluczowych oraz roku publikacji. Niezbędny jest również krótki opis datasetu stanowiący dla niego swego rodzaju abstrakt. W następnym kroku należy załączyć plik z danymi (jeśli jest ich więcej to pliku muszą zostać spakowane w archiwum zip) oraz wybrać licencję, na jakiej będą one udostępniane.

Do wyboru są licencje Creative Commons, które stanowią rozwiązanie uniwersalne i można je stosować niemal do wszystkich rodzajów danych. Istnieją jednak inne licencje, dostosowane do specyficznych zasobów i pozwalające lepiej sprecyzować udostępnianie oraz przetwarzanie tych zasobów. Przykładem jest oprogramowanie, dla którego stworzono szereg licencji, z których najpopularniejsze to Apache License 2.0 czy też MIT License. Czasami pragniemy również zastosować gotowe rozwiązanie ale z naszymi modyfikacjami, bądź też instytucja finansująca lub wydawca narzuca nam określoną licencję. Obecnie w repozytorium MOST DANYCH przy wyborze licencji wystarczy wybrać opcję "niestandardowa" i można załączyć plik z dowolną licencją, którą pragniemy zastosować.

Tak przygotowany dataset można zapisać jako wersję roboczą (jeśli zamierzamy go modyfikować) bądź też opublikować, wtedy dataset wędruje do Centrum Kompetencji, gdzie sprawdzana jest kompletność wprowadzonych informacji. Dataset może zostać zatwierdzony bądź odrzucony w celu wprowadzenia poprawek. Za każdym razem, kiedy zmienia się status datasetu naukowiec otrzymuje powiadomienie na pocztę email.

Ważne: Należy pamiętać, że po zatwierdzeniu do datasetu zostanie przypisany identyfikator DOI i zmiany nie będą już możliwe.