Krajowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krajowa

logo Narodowego Centrum Nauki

Wiedza i profesjonalizm pracowników Centrum została doceniona przez NCN, które zorganizowało cykl szkoleń z przygotowania PZD i zaprosiło nas do ich poprowadzenia. Nasi pracownicy przeprowadzili dwa szkolenia w siedzibie NCN w Krakowie oraz trzy szkolenia na Politechnice Gdańskiej. Wszystkie szkolenia przeznaczone były dla pracowników Bibliotek i innych jednostek z całej Polski. Przeszkolono łącznie ponad 100 osób.

Informacje NCN na temat Otwartej Nauki