Konferencja Data Program Rejestracja
IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)
| Celem konferencji jest zebranie i zaprezentowanie doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH - Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród tematów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji proponujemy:
  • Organizacyjne i prawne aspekty udostępniania danych badawczych
  • Narzędzia i repozytoria dla danych badawczych
  • Data Stewardship i jego profesjonalizacja
  • Udostępnianie danych badawczych w różnych dyscyplinach naukowych
  • Projekty i inicjatywy wspierające udostępnianie danych badawczych
14-16.04.2021 Link Link
Cambridge Data Week 23-27 November 2020
| Seria tygodniowych seminariów internetowych na tematy związane z zarządzaniem danymi badawczymi.
Podczas serii wykładów, dyskusji panelowych i interaktywnych sesji pytań i odpowiedzi badacze, grantodawcy, wydawcy i inni interesariusze będą badać i debatować nad różnymi podejściami do zarządzania danymi badawczymi. Każdego dnia przez tydzień paneliści będą odpowiadać na kluczowe pytania dotyczące konkretnych tematów, takich jak innowacyjne sposoby wspierania naukowców w zarządzaniu danymi, sukcesy i przyszłe trendy w ponownym wykorzystaniu danych oraz związek między odtwarzalnością a zarządzaniem danymi.
23-27.11.2020 Link Zakończona
Focus on Open Science - Chapter XXIX: Vienna
Open Science and Regulatory Frames: Global Perspectives

| This one-day workshop will address the following topics:
  1. The Open Data Directive of the European Union: European perspectives on the data economy and on open science
  2. A grand challenge for science: the frame for a participation in the European Open Science Cloud EOSC (European perspective)
  3. What does it all mean for science? Perspectives from the UK (Extra-European perspective)
  4. The Chinese Open Science Cloud (global perspective)
12.11.2020 Link Zakończona
49 th LIBER 2020 online
| Sesje i warsztaty online pod hasłem: "Budowanie zaufania dzięki bibliotekom badawczym".
Uwaga! Rejestracja wymaga podania kodu instytucji. Sprawdź kod.
22-26.06.2020 Link Zakończona
EOSC-hub Week 2020
| Tydzień EOSC-hub to szereg dyskusji i prezentacji przedstawicieli wszystkich środowisk i organizacji zaangażowanych w projekt budowy European Open Science Cloud.
18-20.05.2020 Link Zakończona
RDA 15 th Virtual Plenary Meeting
Data for Real-World Impact
| W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu pandemii COVID-19 wszystkie sesje i spotkania odbyły się zdalnie.
18.03.-10.04.2020 Link Zakończona