Zasady przyjmowania gości w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni związanego z pandemią COVID-19

 1. Mieszkaniec domu studenckiego może jednocześnie przyjmować do czterech gości z zewnątrz.
 2. Odwiedzający zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z przestrzeni wspólnej, takiej jak kuchnia lub  korytarz.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do trzymania dystansu min. 1.5 m od pozostałych mieszkańców oraz ich gości.
 4. W każdym domu studenckim prowadzi się ewidencję osób wchodzących, niebędących mieszkańcami danego domu studenckiego. Ewidencja obejmuje imię, nazwisko, numer albumu (tylko w przypadku studenta PG) oraz numer telefonu, a dane te są każdorazowo notowane przez pracownika portierni obecnego podczas zmiany.
 5. Osoba odwiedzająca zobligowana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego swojego stanu zdrowia (podczas pierwszej wizyty), a także do zaprzestania odwiedzin w przypadku występowania niepokojących objawów, wskazujących na możliwość zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz do poinformowania o tym fakcie administracji DS.
 6. Pozostałe zasady dotyczące przyjmowania gości z zewnątrz zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej pozostają niezmienione.

Mieszkańcy Domów Studenckich - nauczanie zdalne [aktualizacja]

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż Marek Dzida, prof uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej, w związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 1/2021 z dnia 14.01.2021 r., podjął następujące decyzje dot. Domów Studenckich:

 1. student, który opuści Dom Studencki, ale nie wykwateruje się z zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci za miejsce w akademiku zgodnie z cennikiem ma rok akademicki 2020/2021;
 2. student, który w okresie listopad – grudzień 2020 r. opuścił Dom Studencki i zabrał swoje rzeczy - nie płaci za miejsce w Domu Studenckim oraz dodatkowo ma do dyspozycji miejsce w akademiku do końca sesji podstawowej semestru letniego tj. 27.06.2021 r. (niekoniecznie ten sam akademik/pokój);
 3. student, który przyjedzie na egzaminy, zaliczenia, sesję lub pojedyncze zajęcia na studiach, może otrzymać miejsce w Domu Studenckim (dot. także studentów z pkt 2). W tym celu należy zgłosić się do administracji Domu Studenckiego nr 1 lub Domu Studenckiego nr 8 (kontakt e-mailowy). Opłaty naliczane są wg. poniższych zasad:
  1. pobyt trwający do 5 dni (włącznie) – 20 zł/doba;
  2. pobyt trwający od 6 do 15 dni (włącznie) – zgodnie z punktem 2 Cennika Akcja Lato 2020 dla studentów;
  3. pobyt powyżej 16 dni – zgodnie z obowiązującym cennikiem na rok akademicki 2020/2021 (tylko do 19.02.2021 r., później obowiązują zasady z pkt 6 lub pkt 7 – wymagane skierowanie do akademika).  
 4. student, który opuścił Dom Studencki (dot. studenta z pkt 2) może w dowolnym momencie wrócić do Domu Studenckiego, ale na pobyt minimum miesięczny (należy poinformować e-mailem administrację danego Domu Studenckiego) lub może w dowolnym momencie całkowicie zrezygnować z przyznanego Domu Studenckiego (należy wysłać stosowny e-mail do administracji danego Domu Studenckiego);
 5. w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej;
 6. w VII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (16-18.02.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są w danym momencie zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim - studenci zobligowani będą do zakwaterowania się do 21.02.2021 r. i ponoszenia opłat za zajmowane miejsce;
 7. w VIII etapie rozdziału miejsc w Domach Studenckich (22.02-08.06.2021 r.) udział powinni wziąć jedynie studenci, którzy są zainteresowani stałym zamieszkaniem w Domu Studenckim – zapisy będą możliwe w każdy poniedziałek i wtorek (zapisy on-line przez system mojaPG), rozdział miejsc odbywać się będzie raz w tygodniu w środy, a skierowanie będzie ważne do piątku w danym tygodniu. 

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS, ale się jeszcze nie zakwaterowani, a nadal są zainteresowani miejscem w DS, proszeni są e-mailowe poinformowanie administracji DS o tym fakcie.

Mieszkańcy Domów Studenckich - nauczanie zdalne

Z uwagi na dynamiczną stytuację epidemiologiczną w kraju i przejście Uczelni w tryb zdalny nauczania:

 

 1. Student, który chce zrezygnować z zamieszkania w Domu Studenckim może to uczynić bez żadnych konsekwencji - kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona;
 2. Student, który wyjedzie do domu, ale nie zabierze swoich rzeczy/nie opróżni zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci za miejsce w akademiku;
 3. Studentowi, który wykwateruje się z Domu Studenckiego (rozliczy z administracją DS, zda pokój) - nie bedzie naliczana dalsza opłata  za zamieszkanie oraz dodatkowojego jego skierowanie będzie ważne do końca semsetru zimowego (niekoniecznie ten sam akademik/pokój).

 

ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH

 1. Zapewnia się dozowniki z płynem odkażającym usytuowane w widocznych miejscach przy portierniach
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Zaleca się używanie maseczek ochronnych  podczas korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. Do odwołania wstrzymuje się odwiedziny gości zewnetrznych.
 6. Zobowiązuje się mieszkańców domu studenckiego do podpisania „Oświadczenia Mieszkańca Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej” (wzór dostępny na stronie internetowej https://pg.edu.pl/osiedle-studenckie/druki-do-pobrania)
 7. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do:
  - niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku
  - skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady  lub e-wizyty
  - zgłoszenia się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (nie należy korzystać z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych)
 8. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych)
 9. Zapewnia się pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 10. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Osiedle Studenckie

Politechnika Gdańska oferuje łącznie ponad 2300 miejsc w jedenastu akademikach położonych w trzech punktach Gdańska. Zespół  Domów Studenckich nr 1, 2, 3, 4, 12 znajduje się blisko uczelni, na osiedlu Traugutta, Zespół  Domów Studenckich nr 6, 7, 8, 9, 10 na osiedlu Wyspiańskiego w centrum Wrzeszcza, a Dom Studencki nr 11 niedaleko morza, w Brzeźnie.

Posiadamy pokoje jedno- i dwuosobowe, większość z łazienkami w segmentach. Standardowy pokój, oprócz mebli, wyposażony jest w pościel i lodówkę. Mieszkańcy mogą korzystać z internetu przewodowego. W każdym budynku znajdują się, m.in.: kuchnia, pralnia, pokój nauki, sala telewizyjna oraz siłownia. Większość domów studenckich przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.