ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH

  1. Należy dezynfekować ręce przed wejściem do budynku (dozowniki z płynem odkażającym znajdują się w widocznych miejscach przy portierniach)
  2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległość od rozmówcy (1-1,5 m)
  3. Korzystając z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie) zaleca się używanie maseczek ochronnych
  4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
    (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
  5. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy
  6. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku.

Osiedle Studenckie

Politechnika Gdańska oferuje łącznie ponad 2300 miejsc w jedenastu akademikach położonych w trzech punktach Gdańska. Zespół  Domów Studenckich nr 1, 2, 3, 4, 12 znajduje się blisko uczelni, na osiedlu Traugutta, Zespół  Domów Studenckich nr 6, 7, 8, 9, 10 na osiedlu Wyspiańskiego w centrum Wrzeszcza, a Dom Studencki nr 11 niedaleko morza, w Brzeźnie.

Posiadamy pokoje jedno- i dwuosobowe, większość z łazienkami w segmentach. Standardowy pokój, oprócz mebli, wyposażony jest w pościel i lodówkę. Mieszkańcy mogą korzystać z internetu przewodowego. W każdym budynku znajdują się, m.in.: kuchnia, pralnia, pokój nauki, sala telewizyjna oraz siłownia. Większość domów studenckich przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.