KOMUNIKAT DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO DOMÓW STUDENCKICH POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

 1. Od dnia 24 maja 2020 r. umożliwia się powroty do domów studenckich studentom, którzy wznowią naukę na uczelni.
 2. Dom Studencki nr 11 pozostaje wyłączony, mieszkańcy DS 11 będą kwaterowani w pozostałych domach studenckich.
 3. Osoby powracające zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania administracji danego domu studenckiego drogą mailową lub telefonicznie (https://pg.edu.pl/osiedle-studenckie/kontakt).
 4. Mieszkańcom, którzy nie zdecydują się na powrót, umożliwia się odbiór rzeczy ze swoich pokoi, po wcześniejszym uzgodnieniu e-mailem lub telefonicznie.
 5. W celu usprawnienia pakowania rzeczy każdy mieszkaniec może wejść z jedną osobą towarzyszącą. Planowany czas pakowania wynosi 1 godzinę.
 6. Po spakowaniu rzeczy mieszkaniec domu studenckiego zobowiązany jest do rozliczenia z administracją domu studenckiego, tj. zdania pościeli, karty mieszkańca, rozliczenie płatności (przelew na indywidualne konto studenta).
 7. Wejście do domu studenckiego możliwe jest tylko w maseczkach i rękawiczkach. Po wejściu do budynku konieczne jest odkażenie dłoni płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do obiektu.
 8. Wszystkie osoby wpuszczane na teren domu studenckiego zobowiązane są do zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa i wykonywania poleceń pracowników obsługi.

 

ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH PO WZNOWIENIU KSZTAŁCENIA

 1. Należy dezynfekować ręce przed wejściem do budynku (dozowniki z płynem odkażającym znajdują się w widocznych miejscach przy portierniach)
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległość od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Korzystając z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie) zaleca się używanie maseczek ochronnych
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, sali nauki  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy
 6. Do odwołania zamyka się: świetlice, siłownie, sale TV, itp.
 7. Wprowadza się zakaz: zgromadzeń na terenach domów studenckich, grillowania, przyjmowania gości zewnętrznych
 8. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku.

 

Osiedle Studenckie

Politechnika Gdańska oferuje łącznie ponad 2300 miejsc w jedenastu akademikach położonych w trzech punktach Gdańska. Zespół  Domów Studenckich nr 1, 2, 3, 4, 12 znajduje się blisko uczelni, na osiedlu Traugutta, Zespół  Domów Studenckich nr 6, 7, 8, 9, 10 na osiedlu Wyspiańskiego w centrum Wrzeszcza, a Dom Studencki nr 11 niedaleko morza, w Brzeźnie.

Posiadamy pokoje jedno- i dwuosobowe, większość z łazienkami w segmentach. Standardowy pokój, oprócz mebli, wyposażony jest w pościel i lodówkę. Mieszkańcy mogą korzystać z internetu przewodowego. W każdym budynku znajdują się, m.in.: kuchnia, pralnia, pokój nauki, sala telewizyjna oraz siłownia. Większość domów studenckich przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.