Miejsca w DS na rok akademicki 2019/20

Uwaga studenci

Jeśli:

  1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2019/2020,
  2. w roku akademickim 2018/2019 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
  3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
    to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2019/2020) i nie musisz wpłacać jej od nowa. Pamiętaj o uzupełnieniu kaucji, ponieważ od roku akademickiego 2019/2020 wynosi ona 300zł.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 300 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.