Uwaga studenci

Jeśli:

  1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2018/2019,
  2. w roku akademickim 2017/2018 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
  3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
    to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2018/2019) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 200 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.