goscie covid

Zasady przyjmowania gości w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni związanego z pandemią COVID-19

 1. Podczas spotkania organizowanego w pokoju znajdującym się w domu studenckim, jedno, dwu lub wieloosobowym, jak i w przestrzeni wspólnej łącznie z osobą organizującą spotkanie (którykolwiek z mieszkańców pokoju) nie może uczestniczyć więcej niż 4 osoby (organizator oraz maksymalnie 3 osoby).
 2. Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania każdorazowo obowiązujących przepisów obowiązującego prawa oraz przepisów Uczelnianych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów uchwalanych w związku z występowaniem stanu epidemii, w szczególności do zakrywania ust i nosa w czasie korzystania z przestrzeni wspólnej, takiej jak kuchnia lub  korytarz.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do trzymania dystansu min. 1.5 m od pozostałych mieszkańców oraz ich gości.
 4. W każdym domu studenckim prowadzi się ewidencję osób wchodzących, niebędących mieszkańcami danego domu studenckiego. Ewidencja obejmuje imię, nazwisko, numer albumu (tylko w przypadku studenta PG) oraz numer telefonu, a dane te są każdorazowo notowane przez pracownika portierni obecnego podczas zmiany.
 5. Osoba odwiedzająca zobligowana jest do złożenia oświadczenia dotyczącego swojego stanu zdrowia (podczas pierwszej wizyty), a także do zaprzestania odwiedzin w przypadku występowania niepokojących objawów, wskazujących na możliwość zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz do poinformowania o tym fakcie administracji DS.
 6. Pozostałe zasady dotyczące przyjmowania gości z zewnątrz zawarte w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej pozostają niezmienione.

Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG.
Decyzja ta jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

 

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/21

Najbliższe, najważniejsze terminy

Uwaga studenci

Jeśli:

 1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021,
 2. w roku akademickim 2019/2020 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
 3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
  to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2020/2021) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 300 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.