Opłaty

Opłaty za zamieszkanie w Domach Studenckich PG

cennik opłat na rok akademicki 2020/21

cennik opłat na wakacje 2020

Termin wnoszenia opłat:

  • studenci i doktoranci PG - do 20 dnia danego m-ca

  • pozostali mieszkańcy - do 10 dnia danego m-ca

Opłaty dokonuje się na indywidualny nr konta, który należy wygenerować przez portal moja.pg.edu.pl
W roku akad. 2019/2020 wprowadza się kaucję gwarancyjną w wysokości 300 zł.
Kaucję należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu Moja PG;
Osoby niebędące studentami PG dokonują wpłaty kaucji na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A.:
73 1090 1098 0000 0001 0665 1798
W tytule przelewu należy wpisać – kaucja.

 

 

 


Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG.
Decyzja ta jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

 

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/21

Najbliższe, najważniejsze terminy

Uwaga studenci

Jeśli:

  1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021,
  2. w roku akademickim 2019/2020 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
  3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
    to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2020/2021) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 300 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.