Regulaminy

Regulaminy

Regulamin świadczeń dla studentów
Czasowe zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej z uwagi na COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/2021
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia na rok akademicki 2020/21

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia. W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Regulamin SKOS

Jak otrzymać miejsce w DS na rok akademicki 2020/21
Najbliższe, najważniejsze terminy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Domów Studenckich

pkt. 1.1.3.:
"ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:
Właściciel, zarządca placówki lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować podległych pracowników, jak również mieszkańców domu studenckiego i ewentualnych wykonawców prac zleconych oraz najemców pomieszczeń, w zakresie realizacji  ustaleń  i zaleceń  zawartych  w  niniejszej Instrukcji. Do zapoznania się z Instrukcją zobowiązani są również najemcy pomieszczeń Domu Studenckiego."

Instrukcje bezpieczństwa pożarowego znajdują się w portierniach Domów Studenckich.


Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG.
Decyzja ta jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

 

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/21

Najbliższe, najważniejsze terminy

Uwaga studenci

Jeśli:

  1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021,
  2. w roku akademickim 2019/2020 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
  3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
    to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2020/2021) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 300 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.