Strona główna Osiedle Studenckie

ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą do stałych mieszkańców domów studenckich PG o zachowanie zasad reżimu sanitarnego w miejscu zamieszkania

 1. Zapewnia się dozowniki z płynem odkażającym usytuowane w widocznych miejscach przy portierniach
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Zaleca się używanie maseczek ochronnych  podczas korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do:
  - niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po   częściach wspólnych budynku
  - skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady  lub e-wizyty
  - zgłoszenia się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (nie należy korzystać z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych)
 6. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych)
 7. Zapewnia się pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 8. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zgodnie z decyzją Pana Prorektora ds. kształcenia, w semestrze zimowym 2020/2021, osoby nie będące studentami Politechniki Gdańskiej, nie będą miały możliwości zamieszkania w Domach Studenckich PG.
Decyzja ta jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

 

Miejsca w DS na rok akademicki 2020/21

Najbliższe, najważniejsze terminy

Uwaga studenci

Jeśli:

 1. otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim na rok akademicki 2020/2021,
 2. w roku akademickim 2019/2020 byłeś mieszkańcem Domu Studenckiego i miałeś opłaconą kaucję,
 3. podczas wykwaterowywania nie wypełniłeś wniosku o zwrot kaucji,                                                                                              
  to kaucja zostanie automatycznie zachowana na kolejny rok akademicki (tj. 2020/2021) i nie musisz wpłacać jej od nowa.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki, o których mowa powyżej. W przeciwnym wypadku kaucję, w wysokości 300 zł, należy wpłacić
w terminie określonym w Komunikacie Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki.