Opłaty za zamieszkanie w Domach Studenckich PG

cennik opłat na rok akademicki 2018/2019

cennik opłat na wakacje 2018

Termin wnoszenia opłat:

  • studenci i doktoranci PG - do 20 dnia danego m-ca

  • pozostali mieszkańcy - do 10 dnia danego m-ca

Opłaty dokonuje się na indywidualny nr konta, który należy wygenerować przez portal moja.pg.edu.pl
W roku akad. 2017/2018 wprowadza się kaucję gwarancyjną w wysokości 200 zł.
Kaucję należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu Moja PG;
Osoby niebędące studentami PG dokonują wpłaty kaucji na konto w BZWBK S.A.:
73 1090 1098 0000 0001 0665 1798
W tytule przelewu należy wpisać – kaucja.