Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Biuro Osiedla
Kierownik osiedla studenckiego
Kierownik Zespołu Domów Studenckich
Kierownik Zespołu Domów Studenckich
Specjalista
Samodzielny referent
Zastępca kierownika osiedla studenckiego
Robotnik wysoko wykwalifikowany
Pracownik gospodarczy
Robotnik wysoko wykwalifikowany