Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Biuro Osiedla
Kierownik osiedla studenckiego
Kierownik Zespołu Domów Studenckich
Kierownik Zespołu Domów Studenckich
Specjalista
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Robotnik wysoko wykwalifikowany
Pracownik gospodarczy
Robotnik wysoko wykwalifikowany
Robotnik wysoko wykwalifikowany