Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Kierownik Centrum Zakwaterowania 
mgr Katarzyna Lesiewicz
+48 58 347 16 65
katarzyna.lesiewicz@pg.edu.pl

Z-ca Kierownika Centrum Zakwaterowania
mgr Bartosz Wasiński 
+48 58 347 15 36
bartosz.wasinski@pg.edu.pl

Biuro Centrum Zakwaterowania


Specjalista
mgr Alicja Rosochowicz
+48 347 25 47

Specjalista
Joanna Sokołowska
+48 347 13 14

Specjalista
Agnieszka Czajka
+48 347 25 89

Specjalista
mgr Ewa Penkal
+48 58 347 17 30

Zespół Domów Studenckich 1, 2, 3, 4, 12, 13


Kierownik zespołu
mgr inż. Magdalena Tylman
+48 58 347 20 89
magdalena.tylman@pg.edu.pl

Samodzielny referent
Grażyna Lisiecka
+48 58 347 14 48
grazyna.lisiecka@pg.edu.pl

Referent administracyjny
Emilia Zygmunt
+48 347 15 97
emilia.zygmunt@pg.edu.pl

Zespół Domów Studenckich 5, 6, 7, 8, 9, 10


Kierownik Zespołu
mgr inż. Zygmunt Kreft
+48 58 347 12 51
zygmunt.kreft@pg.edu.pl

Samodzielny referent
Dorota Hirsz
+48 58 347 26 16
dorota.hirsz@pg.edu.pl

Samodzielny referent
mgr Jarosław Lisiecki
+48 58 347 26 16
jaroslaw.lisiecki@pg.edu.pl

Samodzielny referent
mgr Kacper Zajczyk
+48 58 347 17 53
kacper.zajczyk@pg.edu.pl