Regulaminy

Regulamin świadczeń dla studentów
Czasowe zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej z uwagi na COVID-19 obowiązujące w roku akademickim 2020/2021
Komunikat Prorektora ds. Kształcenia na rok akademicki 2020/21

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia. W związku z wprowadzeniem hybrydowego modelu kształcenia na Politechnice Gdańskiej

Regulamin SKOS

Jak otrzymać miejsce w DS na rok akademicki 2020/21
Najbliższe, najważniejsze terminy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Domów Studenckich

pkt. 1.1.3.:
"ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO:
Właściciel, zarządca placówki lub osoba przez niego wyznaczona ma prawo i obowiązek kontrolować podległych pracowników, jak również mieszkańców domu studenckiego i ewentualnych wykonawców prac zleconych oraz najemców pomieszczeń, w zakresie realizacji  ustaleń  i zaleceń  zawartych  w  niniejszej Instrukcji. Do zapoznania się z Instrukcją zobowiązani są również najemcy pomieszczeń Domu Studenckiego."

Instrukcje bezpieczństwa pożarowego znajdują się w portierniach Domów Studenckich.