Strefa studenta | Politechnika Gdańska

Treść strony

Strefa studenta

Prawo do otrzymania miejsca w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom PG, którzy studiują w trybie stacjonarnym (wraz z małżonkami i dziećmi) oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Prawo do otrzymania miejsca w Domach Studenckich przysługuje również studentowi, którego miejsce zameldowania, a w przypadku jego braku - zamieszkania, znajduje się w znacznej odległości od PG.

Miejsca w Domach Studenckich są przyznawane na podstawie złożonego wniosku.

Studenci składają podania do Komisji Stypendialnej za pośrednictwem portalu MojaPG w terminach określonych w Komunikacie Prorektora ds. Kształcenia.

Jak otrzymać miejsce w DS na nowy rok akademicki

Jak otrzymać miejsce w trakcie trwania roku akademickiego