Mieszkańcy Domów Studenckich - nauczanie zdalne [aktualizacja]

Z uwagi na dynamiczną stytuację epidemiologiczną w kraju i przejście Uczelni w tryb zdalny nauczania:
1. student, który chce zrezygnować teraz z zamieszkania w Domu Studenckim może to uczynić bez żadnych konsekwencji - kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona;
2. student, który wyjedzie do domu, ale nie zabierze swoich rzeczy/nie opróżni zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci normalnie za miejsce w akademiku;
3. student, który opuści Dom Studencki i zabierze swoje rzeczy - nie płaci za miejsce w Domu Studenkim oraz dodatkowo ma do dyspozycji miejsce w akademiku do końca semsetru zimowego (niekoniecznie ten sam akademik/pokój)

Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS, ale się jeszcze nie zakwaterowani, a nadal są zainteresowani miejscem w DS, proszeni są e-mailowe poinformowanie administracji DS o tym fakcie.

Mieszkańcy Domów Studenckich - nauczanie zdalne

Z uwagi na dynamiczną stytuację epidemiologiczną w kraju i przejście Uczelni w tryb zdalny nauczania:

 

 1. Student, który chce zrezygnować z zamieszkania w Domu Studenckim może to uczynić bez żadnych konsekwencji - kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona;
 2. Student, który wyjedzie do domu, ale nie zabierze swoich rzeczy/nie opróżni zajmowanego pokoju w Domu Studenckim - płaci za miejsce w akademiku;
 3. Studentowi, który wykwateruje się z Domu Studenckiego (rozliczy z administracją DS, zda pokój) - nie bedzie naliczana dalsza opłata  za zamieszkanie oraz dodatkowojego jego skierowanie będzie ważne do końca semsetru zimowego (niekoniecznie ten sam akademik/pokój).

 

ZASADY PANUJĄCE W DOMACH STUDENCKICH

 1. Zapewnia się dozowniki z płynem odkażającym usytuowane w widocznych miejscach przy portierniach
 2. Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 m)
 3. Zaleca się używanie maseczek ochronnych  podczas korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarze, kuchnie)
 4. Ogranicza się liczbę osób korzystających z ogólnodostępnych kuchni, świetlicy, Sali TV   
  (w jednym czasie maksymalnie 2 osoby)
 5. Do odwołania wstrzymuje się odwiedziny gości zewnetrznych.
 6. Zobowiązuje się mieszkańców domu studenckiego do podpisania „Oświadczenia Mieszkańca Domu Studenckiego Politechniki Gdańskiej” (wzór dostępny na stronie internetowej https://pg.edu.pl/osiedle-studenckie/druki-do-pobrania)
 7. Mieszkańców domów studenckich, którzy zauważą u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na COVID-19 takie jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem zobowiązuje się do:
  - niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do portierni  oraz do powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku
  - skontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem teleporady  lub e-wizyty
  - zgłoszenia się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (nie należy korzystać z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych)
 8. Zapewnia się sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych (ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych)
 9. Zapewnia się pracownikom domów studenckich dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 10. W sprawach administracyjnych zaleca się kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

Osiedle Studenckie

Politechnika Gdańska oferuje łącznie ponad 2300 miejsc w jedenastu akademikach położonych w trzech punktach Gdańska. Zespół  Domów Studenckich nr 1, 2, 3, 4, 12 znajduje się blisko uczelni, na osiedlu Traugutta, Zespół  Domów Studenckich nr 6, 7, 8, 9, 10 na osiedlu Wyspiańskiego w centrum Wrzeszcza, a Dom Studencki nr 11 niedaleko morza, w Brzeźnie.

Posiadamy pokoje jedno- i dwuosobowe, większość z łazienkami w segmentach. Standardowy pokój, oprócz mebli, wyposażony jest w pościel i lodówkę. Mieszkańcy mogą korzystać z internetu przewodowego. W każdym budynku znajdują się, m.in.: kuchnia, pralnia, pokój nauki, sala telewizyjna oraz siłownia. Większość domów studenckich przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.