ARTYKUŁY

#CiekawiNauki – Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi? [relacja]

Ostatnie przed wakacjami spotkanie z cyklu #CiekawiNauki zgromadziło 190 słuchaczy, w tym wielu studentów i uczniów szkolnych. O sztucznej inteligencji dyskutowali zaproszeni eksperci: prof. Jacek Rumiński (PG), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

Wiele zastosowań sztucznej inteligencji

Tematyka spotkania „Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?”, które odbyło się na Politechnice 29 maja, skoncentrowana była wokół trzech zagadnień: sztuczna inteligencja w medycynie, w obszarach miejskich oraz w rozwoju rynku pracy.

Na wstępie prof. Jacek Rumiński wyjaśnił, czym jest sztuczna inteligencja, jakie ma zastosowanie we współczesnym świecie oraz w jakich obszarach rozwijać się będzie w przyszłości. Omówił kilka przykładów skutecznych zastosowań SI – m.in. diagnostyka chorób, w tym nowotworów, wykonywanie tłumaczeń językowych, internetowe reklamy i algorytmy sugerujące użytkownikom konkretne produkty i usługi. Profesor zaprezentował słuchaczom fragment muzyki skomponowanej przez sztuczną inteligencję – nie sposób byłoby odróżnić jej od utworu wykonywanego przez artystę człowieka.

Następnie eksperci dyskutowali na temat zastosowań SI, z którymi mają do czynienia w pracy zawodowej. Łukasz Osowski opowiedział o kulisach powstawania opracowanego przez niego syntezatora mowy IVONA oraz o dalszym rozwoju tej technologii w firmie Amazon Development Center. Marcin Czajka omówił wykorzystanie sztucznej inteligencji w tzw. smart cities, głównie w transporcie publicznym. Prof. Jacek Rumiński moderował dyskusję i komentował. Dzięki tej formule zgromadzona na Dziedzińcu im. Fahrenheita widownia otrzymywała trzy spojrzenia na poruszane zagadnienia.

Zaskakujące pytania

W ostatniej części spotkania do dyskusji zaproszeni zostali słuchacze. Zadano pytania m.in. o rozwój nowych profesji na rynku pracy – np. czy w przyszłości będzie funkcjonował zawód prawnika, skoro duże ilości danych może analizować SI, bądź czy potrzebny będzie tłumacz języków obcych. Zastanawiano się również, czy istnieje zależność między upowszechnianiem SI a zanikaniem umiejętności kreatywnego myślenia u studentów.

Co ciekawe, najwięcej pytań dotyczyło rozwiązań SI w kontekście obowiązujących przepisów RODO oraz aspektów etycznych. Zastanawiano się na przykład, w jaki sposób rozpisać algorytmy dla inteligentnie sterowanych aut, które w razie wypadku będą decydować, czyje życie chronić w pierwszej kolejności: pasażerów auta czy np. pieszych.

Zarówno prelegenci, jak i słuchacze zgodzili się, że hasło „sztuczna inteligencja” stało się nadmiernie eksploatowane w mediach, przy czym nie wszystkie rozwiązania, które nazywa się inteligentnymi, rzeczywiście takie są.

Sztuczna inteligencja - temat rzeka

Pytań od uczestników było tak wiele, że część osób podjęła dyskusję z prelegentami już po zakończeniu spotkania. Zagadnienie sztucznej inteligencji niewątpliwie powróci jako temat przyszłych wydarzeń na Politechnice Otwartej.

 

Relacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Pisma PG.