ARTYKUŁY

#CiekawiNauki - Globalne ocieplenie i energetyka - zagrożenia, skutki, ograniczanie [relacja]

Jaki jest wpływ człowieka na zmiany klimatyczne? Czy możemy ograniczyć skutki gwałtownych zmian pogodowych? Jaka jest, w obliczu globalnego ocieplenia, sytuacja krajowej energetyki? Na te pytania miało odpowiedzieć drugie spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, które odbyło się 28 marca 2019 roku na Dziedzińcu im. Heweliusza PG.

O przyczynach i skutkach globalnego ocieplenia, sytuacji polskiej energetyki oraz prognozach na przyszłość opowiedzieli: prof. Waldemar Wardencki z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Ryszard Gajewski, prezes zarządu spółki Gdańskie Wody, oraz prof. Andrzej Gardzilewicz, emerytowany pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Kontrowersje wokół globalnego ocieplenia – prawda czy globalny spisek?” to tytuł wystąpienia, które wygłosił prof. Waldemar Wardencki. Profesor przypomniał, jak zbudowana jest atmosfera, wytłumaczył, jak powstaje efekt cieplarniany, przedstawił, jak kształtowały się zmiany temperatur na przestrzeni 1 mln, 100 tys. i 10 tys. lat. Słuchacze dowiedzieli się, że globalne ocieplenie jest faktem i że z 95-procentową pewnością można stwierdzić, że to człowiek jest za nie odpowiedzialny. Konieczne są wielokierunkowe działania łagodzące skutki globalnego ocieplenia – brzmiała konkluzja wystąpienia. Drugi z prelegentów, Ryszard Gajewski, w swojej prezentacji przedstawił fakty dotyczące zmian klimatu w Trójmieście oraz dane dotyczące występowania gwałtownych zjawisk pogodowych w Gdańsku (m.in. opady typu flash flood). Wyja śnił też, w jaki sposób miasto zmienia podejście do zagospodarowywania wód opadowych.

Z kolei prof. Andrzej Gardzilewicz w wystąpieniu pt. „Globalne ocieplenie i jego wpływ na rozwój elektroenergetyki w Polsce” omówił strukturę wytwarzania krajowej energii elektrycznej. Odniósł się też do ograniczeń w produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak wysokie koszty przy relatywnie niskich sprawnościach, trudności magazynowania. Przedstawił perspektywy rozwoju elektroenergetyki zarówno w kontekście zapotrzebowania, jak i w kontekście możliwości ekonomicznych kraju. Wszyscy prelegenci byli zgodni co do jednego: środowisko trzeba chronić, np. oszczędzając energię w domu i w pracy, korzystając z komunikacji miejskiej, racjonalnie gospodarując żywnością.

Politechnika Otwarta, organizator spotkania, zdaje sobie sprawę, że nie udało się wyczerpać tematu i nie wszystkie aspekty globalnego ocieplenia zostały poruszone. Zabrakło też czasu na dłuższą dyskusję. Z tego powodu w przyszłości planowane jest zorganizowanie kolejnego spotkania, podczas którego uda się jeszcze bardziej zgłębić zagadnienie globalnego ocieplenia i uwzględnić głosy publiczności.

Wszystkich zainteresowanych tematem zmian klimatu odsyłamy też do polecanej przez prelegentów książki pt. Nauka o klimacie autorstwa Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego.

Cykl #CiekawiNauki to nowa inicjatywa Politechniki Gdańskiej realizowana w ramach Politechniki Otwartej. Podczas comiesięcznych spotkań z ekspertami chcemy przybliżać w dostępnej formie i miłej atmosferze aktualne problemy nauki i współczesnego świata.

 

Relacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Pisma PG.