ARTYKUŁY

#CiekawiNauki - Mikroplastik – wielki problem? [relacja]

Na pierwsze spotkanie w ramach nowej inicjatywy Politechniki Otwartej #CiekawiNauki przybyło ponad 200 uczestników. Eksperci odpowiedzieli na pytania, gdzie występują mikroplastiki, jakie niosą zagrożenie oraz jak ich unikać. Wydarzenie „Mikroplastik – wielki problem?” odbyło się 21 lutego 2019 r. na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza.

Prelegentami byli: prof. Marek Biziuk (Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej), Ryszard Gajewski (prezes spółki Gdańskie Wody) oraz Małgorzata Drewnowska (specjalista ds. jakości wody w spółce Gdańskie Wody). Eksperci przybliżyli uczestnikom problem mikroplastików i innych substancji toksycznych, które obecne są m.in. w wodzie pitnej, żywności oraz kosmetykach. Wyjaśnili, w jaki sposób dostają się one do ludzkiego organizmu oraz jakie mogą być tego zdrowotne konsekwencje. Otwarta formuła spotkania zachęciła uczest ników do zadawania pytań, których z sali padło bardzo wiele

Partnerem wydarzenia „Mikroplastik – wielki problem?” była spółka Gdańskie Wody, a patronem medialnym – magazyn „płyń Pod Prąd”. Cykl #CiekawiNauki jest inicjatywą, która ma na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców, w tym społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej, aktualnych wyzwań współczesnego świata. Prelegentami tych spotkań są autorytety z grona naukowców Politechniki Gdańskiej oraz zaproszeni specjaliści spoza naszej uczelni, reprezentanci środowisk samorządowych czy biznesowych. Dzięki tej różnorodności tematy prezentowane są z różnych perspektyw. Cykl ma charakter popularnonaukowy, a formuła spotkań jest otwarta: można zadawać pytania prelegentom i porozmawiać z nimi w kuluarach. #CiekawiNauki to również dobra okazja do spotkania ze znajomymi przy kawie. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Kolejne spotkania z cyklu #CiekawiNauki poświęcone będą następującym zagadnieniom: globalne ocieplenie (marzec), okrętownictwo (kwiecień), sztuczna inteligencja (maj), muzyka a obyczaje (czerwiec). 

Relacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Pisma PG.