ARTYKUŁY

In memoriam – koncert poświęcony pamięci tych, którzy odeszli

Wykonaniem Requiem W.A. Mozarta Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, Filharmonia Kameralna Sopot oraz soliści: Anna Fabrello, Ewa Marciniec, Ryszard Minkiewicz i Piotr Lempa uczcili pamięć wszystkich tych, którzy odeszli, a byli związani z Politechniką Gdańską. Koncert In memoriam odbył się 8 listopada 2019 roku w Archikatedrze Oliwskiej.

W ostatnim dniu Oktawy Wszystkich Świętych do Archikatedry Oliwskiej przybyło blisko 700 osób, by odsłuchać najpopularniejszej mszy żałobnej – Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jest to ostatnie, niedokończone dzieło kompozytora, tworzone przez niego do ostatnich chwil życia. Dokończenia utworu, na zlecenie żony Mozarta, dokonali jego uczniowie.

Requiem wykonali uznani soliści: Anna Fabrello (sopran), Ewa Marciniec (alt), Ryszard Minkiewicz (tenor), Piotr Lempa (bas), a także Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Dyrygował dr hab. Mariusz Mróz, prof. PG. Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco.

 

Relacja dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie Pisma PG.