Często zadawane pytania

 

Czym jest Politechnika Otwarta? 

Politechnika Otwarta jest wewnętrzną jednostką uczelnianą Politechniki Gdańskiej powołaną przez Senat PG 29 czerwca 1988 r. Misją Politechniki Otwartej jest popularyzowanie nauki i techniki oraz upowszechnianiu kultury poprzez organizowanie skierowanych do szerokiego grona osób wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. 

Kto może wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Otwartą? 

W wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Otwartą udział może wziąć każdy, chyba że inaczej stanowi regulamin wydarzenia. Często też warunkiem udziału w wydarzeniu jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa tj. zarejestrowanie się, o czym informujemy w komunikacie o danym wydarzeniu. W przypadku warsztatów lub innych zajęć o ograniczonej liczbie miejsc decyduje najczęściej kolejność zgłoszeń. 

Czy w wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Otwartą mogą brać udział osoby niepełnoletnie? 

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Politechniki Otwartej tylko pod opieką osób dorosłych. 

Kto może zgłosić propozycję zorganizowania lub współorganizowania przez Politechnikę Otwartą wydarzenia? 

Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo złożyć wniosek o wpisanie wydarzenia w ramowy program wydarzeń Politechniki Otwartej na następny rok kalendarzowy. Tryb składania propozycji został szczegółowo opisany w § 4 Regulaminu Politechniki Otwartej.