Biuro Politechniki Otwartej

mgr Joanna Kłosińska
Koordynator
Politechnika Gdańska,
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 262
tel. + 48 58 348-63-53, kom. 500 288 039
e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl

 

Zespół ds. Politechniki Otwartej

mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr inż. Marta Jankowska (Dział Zarządzania Jakością)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (Centrum Języków Obcych)
dr Mariusz Mróz (Dział Spraw Studenckich)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki (WA)
Mateusz Bąk (SSPG)
Tomasz Chludziński (SDPG)