Biuro Politechniki Otwartej

mgr Joanna Kłosińska
Koordynator
Politechnika Gdańska,
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 262
tel. + 48 58 348-63-53, kom. 500 288 039
e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl

 

Zespół ds. Politechniki Otwartej

mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr inż. Marta Jankowska (Dział Zarządzania Jakością)
Marcin Janusewicz (SSPG)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (Centrum Języków Obcych)
mgr Joanna Kłosińska (Koordynator) 
dr hab. Mariusz Mróz (WETiI)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki (WA)
Tomasz Chludziński (SDPG)