Biuro Politechniki Otwartej

dr Monika Bizewska
p.o. Kierownika Biura Politechniki Otwartej
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 265
tel. + 48 58 348-63-53
e-mail: monika.bizewska@pg.edu.plpolitechnika.otwarta@pg.edu.pl

mgr Joanna Kłosińska
Koordynator
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 265
tel. + 48 58 348-63-53, kom. 500 288 039
e-mail: joanna.klosinska@pg.edu.plpolitechnika.otwarta@pg.edu.pl

mgr Joanna Adrian-Balcer
Specjalista
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 265
tel. + 48 58 348-63-53, kom. 664 166 300
e-mail: joanna.balcer@pg.edu.plpolitechnika.otwarta@pg.edu.pl

mgr Karolina Maciejewska
Specjalista ds. szkoleń (Politechnika Wielu Pokoleń)
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 265
tel. + 48 58 348-62-53
e-mail: karolina.maciejewska@pg.edu.pl

mgr inż. Szczepan Gapiński
Specjalista
Politechnika Gdańska
Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 265
tel. + 48 58 348-63-53
e-mail: szczepan.gapinski@pg.edu.pl

Zespół ds. Politechniki Otwartej

mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr inż. Marta Jankowska (Dział Zarządzania Jakością)
Iga Adamek (SSPG)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (Centrum Języków Obcych)
mgr Joanna Kłosińska (Koordynator) 
dr hab. Mariusz Mróz (WETiI)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki (WA)
Tomasz Chludziński (SDPG)