Mikroplastik – wielki problem? Otwarte spotkanie dla dociekliwych

Czym są mikroplastiki i czy zagrażają zdrowiu ludzi? Co wpływa na jakość wody pitnej i czy można pić wodę z kranu? Jak miasto chroni zbiorniki wodne przed napływem nowych toksyn?

Politechnika Otwarta zaprasza w czwartek, 21 lutego 2019, o godz. 18.00 na pierwsze spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, podczas którego o mikroplastikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz o jakości wody i sposobach jej poprawy opowiedzą eksperci: prof. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu spółki Gdańskie Wody oraz Małgorzata Drewnowska, uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego FanpLESStic-sea.

Z problemem mikroplastików stykamy się na co dzień, robiąc zakupy czy odkręcając plastikową butelkę wody. Mierzą się z nim również nasze miasta – od  eliminowania potencjalnych źródeł mikroplastików po odpowiednie oczyszczanie ścieków czy wód opadowych.

Zaproszeni eksperci opowiedzą o tych kwestiach, odpowiadając również na pytania o to, które produkty codziennego użytku zawierają najwięcej substancji szkodliwych, jaki wpływ na oczyszczanie wód opadowych mają rośliny oraz jak chronić się przed toksynami w życiu codziennym. Wszystkie pytania słuchaczy i dyskusje będą mile widziane.

Prelegenci:

Marek Biziuk – profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalista w zakresie organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń żywności i wody, pestycydów w środowisku naturalnym oraz ekotoksykologii. Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Wiceprzewodniczący III Oddziału GTN (matematyka, fizyka, chemia).

Ryszard Gajewski – Prezes Zarządu Gdańskie Wody sp. z o.o., odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą odwodnieniową Gdańska. Ukończył  Politechnikę Gdańską na Wydziale Hydrotechniki. Posiada uprawnienia budowlane oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonat zagadnień związanych z wodą i zmianami klimatu.

Małgorzata Drewnowska - Doktor nauk chemicznych w zakresie ochrony środowiska.
W ramach międzynarodowego projektu NonHazCity brała udział w działaniach zmierzających do redukcji emisji substancji niebezpiecznych z terenów zurbanizowanych do Morza Bałtyckiego. Jako specjalista ds. jakości wody w spółce Gdańskie Wody koordynuje m.in. realizowany przez tę spółkę międzynarodowy projekt FanpLESStic-sea, którego celem jest ograniczanie zanieczyszczenia wód mikroplastikiem.

Cykl #CiekawiNauki to nowa inicjatywa Politechniki Gdańskiej realizowana w ramach Politechniki Otwartej. Podczas comiesięcznych spotkań z ekspertami chcemy przybliżać w dostępnej formie i miłej atmosferze aktualne problemy nauki i współczesnego świata.


Co: Mikroplasik – wielki problem? Otwarte spotkanie dla dociekliwych.
Kiedy: czwartek, 21 lutego 2019 r., godz. 18:00
Gdzie: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Dziedziniec Jana Heweliusza
Wstęp: wolny. Na miejscu obecna będzie mobilna kawiarenka, gdzie można będzie zakupić kawę i herbatę.

Organizator: Politechnika Otwarta
Partner: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Patronat medialny: płyń Pod Prąd

Wydarzenie na Facebooku