Uprzejmie informujemy, że witryna jest w trakcie modyfikacji.

Ruszają zapisy na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego

Politechnika Gdańska zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego. Kursy prowadzone będą na różnych poziomach zaawansowania, udział w nich mogą wziąć więc zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry.

Zajęcia odbywać się będą od połowy października 2017 do końca czerwca 2018 roku, w poniedziałki i/lub we wtorki w Gmachu Głównym w godzinach popołudniowych (po godz. 15.30) i trwać będą 90 minut. Szczegółowy grafik zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.

Wszystkich chcących zapisać się na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie podpisanych dokumentów osobiście do pok. 262 w Gmachu Głównym PG lub przesłanie pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Dział Promocji, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 października 2017 r. (decyduje data wpływu).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć brydża sportowego na Politechnice Gdańskiej.

Zajęcia realizowane będą w ramach Politechniki Otwartej i prowadził je będzie Pan Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia brydża sportowego: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.

Uwaga! Zainteresowanych nauką gry w brydża studentów informujemy, że rusza sekcja brydża sportowego w Centrum Sportu Akademickiego PG.