Uprzejmie informujemy, że witryna jest w trakcie modyfikacji.

Wystawa poświęcona pamięci prof. Czesława Drueta

Profesor Czesław Druet był zasłużonym hydrotechnikiem i wybitnym oceanologiem. Był także pierwszym marszałkiem parlamentu studentów Politechniki Gdańskiej. Przygotowaną przez Instytut Oceanologii PAN wystawę poświęconą zmarłemu w 2016 roku naukowcowi będzie można od 11 stycznia oglądać w holu Gmachu Głównego PG.

Uroczyste otwarcie wystawy w ramach Politechniki Otwartej, z udziałem żony profesora Czesława Drueta i władz uczelni, zaplanowano na 11 stycznia na godz. 12 w holu Gmachu Głównego PG. Ekspozycję, której część poświęcona jest studiom Czesława Drueta i jego działalności na PG, będzie można oglądać do 26 stycznia.

Czesław Druet urodził się w 1926 r. w Wilnie. W czasie wojny brał udział w działaniach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, był na robotach przymusowych w Niemczech. Po wojnie został wcielony do II Korpusu we Włoszech. Do kraju wrócił przez Wielką Brytanię. Po ukończeniu liceum w Pasłęku, w latach 1949-1955 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej Politechniki Gdańskiej. W czasie studiów aktywnie włączył się w studenckie życie społeczne i kulturalne na Wybrzeżu. Był jednym z twórców i pierwszym marszałkiem Uczelnianego Parlamentu ZSP Politechniki Gdańskiej, jedynej tego typu organizacji w kraju. Sprawował funkcję prezesa Klubu Studentów Wybrzeża „Żak” i prezesa zarządu środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego (AZS) w Gdańsku. Po studiach prowadził prace badawcze w zakresie zastosowań hydromechaniki w hydrotechnice morskiej. Kierował Pracownią Dynamiki Morza w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Brał czynny udział w tworzeniu podstaw polskiej hydrotechniki morskiej. Wiedza ta została wykorzystana przy budowie pierwszego polskiego portu głębokowodnego – Portu Północnego w Gdańsku (początek lat 70. XX w.). Był współorganizatorem pierwszych polskich badań oceanologicznych we współpracy międzynarodowej. Od 1976 r. kierował Zakładem Oceanologii PAN w Sopocie (od 1983 r. Instytut Oceanologii PAN). Uczestniczył w tworzeniu programu kształcenia na specjalności oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie wykładał. Jego monografie i podręczniki do dziś są podstawą kształcenia na tym kierunku. Był członkiem PAN – korespondentem (1979) i rzeczywistym (1986). W latach 1996-2007 prof. Czesław Druet przewodniczył Komitetowi Badań Morza PAN. Odegrał znaczącą rolę w organizacji nauki o morzu nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Od 1975 r. reprezentował Polskę w Międzynarodowej Komisji Oceanograficznej (MKO) UNESCO. W połowie lat 80. przyczynił się do wejścia polskiej oceanologii do grona badaczy Arktyki Europejskiej. Był laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym medalu im. prof. Kazimierza Demela, Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułu doktora honoris causa UG.

 Na podstawie prezentacji przygotowanej przez Jerzego Dąbrowskiego, Stanisława Massela, Stanisława Węsławskiego i Jacka Wyrwińskiego.