#CiekawiNauki - Masz talent? Odpowiedzi na pytania uczestników

Prezentujemy odpowiedzi na pytania uczestników spotkania #CiekawiNauki - Masz talent? Czyli o zarządzaniu sobą i odkrywaniu własnej ścieżki rozwoju.

Spotkanie odbyło się 31 stycznia 2020 r. na Politechnice Gdańskiej.

Udostępniamy również prezentację prelegentek: dr Beaty Krawczyk-Bryłki i Ewy Szczepkowskiej. Plik można pobrać TUTAJ.

Zapraszamy również do obejrzenia fotorelacji.

 

Odkrywanie talentu

 

Jaka jest recepta na odnalezienie talentu?

Ewa Szczepkowka: Nie ma jednej recepty. Należy przede wszystkim uwierzyć w siebie!

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Trzeba też znaleźć czas, by wsłuchać się we własne potrzeby, próbować, co daje nam największą satysfakcję, dostrzec wartość własnych zainteresowań i możliwości.


Jak dostrzec talent u dziecka? Jak go pielęgnować?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Pytać dziecko, co je interesuje, obserwować, które czynności sprawiają mu największą radość, w czym czuje się najlepiej. Ale również podsuwać nowe możliwości, uczyć wytrwałości w pielęgnowaniu własnego talentu, chwalić za postępy i wspólnie cieszyć się z sukcesów.


Mój mąż ma talent naukowy, czyta, uczy się, jest świetny, swoją wiedzę mógłby wykorzystać, ale brak mu pewności siebie, a ja nie jestem dla niego autorytetem. Jak mu pomóc odnaleźć też talent?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Niestety nie zawsze talenty komponują się w zestawy, które zapewniają nam same sukcesy... Jeśli naszym talentem jest talent naukowy, który rozumiem jako wysoki poziom ciekawości, stosowanie metod naukowych do jej zaspokajania i publikowanie swoich wyników, to odwagę do podejmowania tych aktywności można wzmacniać na różne sposoby, np.:

  • znaleźć zespół, z którym będziemy razem zajmować się określonym tematem, a potem odpowiednio do talentów członków tego zespołu dzielić poszczególne zadania (analiza danych, pisanie artykułu, prezentacja wyników, sprawozdawczość projektu)
  • znaleźć Mistrza, czyli bardziej doświadczonego Naukowca, który nie tylko podzieli się z nami wiedzą merytoryczną, życzliwie i konstruktywnie oceni nasze pomysły, ale też wprowadzi w świat realizowania naukowych projektów, czy też budowania relacji z otoczeniem/ środowiskiem naukowym,
  • wytrwale realizować naukowe wyzwania i wysyłając je do recenzji w postaci artykułów zbierać informacje zwrotne od recenzentów, zwiększać ich wartość, poprawiać, udoskonalać i ostatecznie publikować i na tym budować swój kapitał, ale też i pozycję w środowisku.

Czy siła odkrywania swoich talentów słabnie z wiekiem?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Zdecydowanie nie powinna :) Często zdarza się, że osoby, które przeszły na emeryturę, dopiero znajdują czas na odkrywanie własnych talentów lub czas na ich realizację. Ważne, by pozostawać młodym duchem, bo dla samorealizacji ważny jest wiek umysłowy, a nie wiek metrykalny :)


Gdzie można zrobić test Gallupa?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Test Gallupa można wykonać korzystając z narzędzi udostępnianych przez Instytut Gallupa. W Polsce wiele firm doradczo-szkoleniowych proponuje realizację testu Gallupa wraz z interpretacją wyników w języku polskim, warto więc poszukać w Internecie i wybrać taką, która oferuje profesjonalne wsparcie.


Gdzie można wykonać test Disc Extended lub inne temu podobne?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Ten test, a właściwie analizę behawioralną można kupić wprost u polskiego dostawcy narzędzia lub skorzystać z pośrednictwa osoby, która posiada certyfikat do wykonania analizy i jej interpretacji. Ważne, że elementem diagnozy jest zawsze rozmowa z certyfikowanym doradcą, która służy poprawnej interpretacji wyników i ustaleniu ścieżki rozwoju w danym obszarze.

 

Rozwijanie talentu

 

Jak dobrze zorganizować czas i tym samym znaleźć czas na rozwijanie talentu?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Trzeba przede wszystkim ustalić priorytety realizowanych przez nas zadań i zaczynać wypełnianie swojego życia i swojego czasu od tych najważniejszych dla nas. Warto zapoznać się z technikami organizacji własnego czasu (np. technika Pomodoro) i korzystać z nich, by dobrze dysponować własnym czasem.


W jaki sposób rozmawiać z osobą utalentowaną, aby dalej pielęgnowała swój talent?

Ewa Szczepkowska: Należy uzmysłowić utalentowanej osobie, ile może zyskać rozwijając się. Często kontakt z osobami o podobnych pasjach sprawia, że chęć pielęgnowania talentu powraca.


Czy warto rozwijać talent kosztem mniejszego zaangażowania w pracę czy rodzinę?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Doskonale byłoby, gdyby nasze talenty były wykorzystywane przez nas w pracy, po wtedy daje ona największą satysfakcję. Jeśli jednak Twoja praca nie ma nic wspólnego z Twoją pasją i talentem, zadbaj o to, by znaleźć na nie czas. Zadowolony człowiek, to również lepszy pracownik. Kluczem powinno tu być zachowanie balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Jeśli chodzi o życie rodzinne, to zawsze namawiam nawet najbardziej zajętych menedżerów, by korzystali ze swoich talentów, by zainspirować swoje dzieci, by wraz ze swoim partnerem czy partnerką dzielili się swoimi pasjami, by wzmacniać relacje. Jeśli Ich talenty i zainteresowania zdecydowanie się od siebie różnią, by dawali tej drugiej osobie przestrzeń do ich realizacji i traktowali talent swój i partnera / partnerki jako atraktor, czyli czynnik podnoszący atrakcyjność i sprzyjający wzajemnemu przyciąganiu.


Czy jak się nie chce rozwijać talentu, to on się nie rozwinie?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Jeśli potraktować talent jako zespół wrodzonych predyspozycji, to nawet, gdy nie poświęcamy mu zbyt wiele czasu, będziemy go mieć. Ale na pewno bez podjęcia wysiłku i konsekwentnej pracy nie rozwiniemy własnego talentu. Piękne jest jednak to, że jeśli podejmujemy wysiłek służący rozwijaniu naszego talentu, to mamy z tego wiele przyjemności, a talent jest siłą napędową, która skłania nas, a nawet zmusza, by realizować go w praktyce.


Co zrobić, gdy jest się uzdolnionym w bardzo wielu dziedzinach? Od talentu muzycznego, rękodzieło, pomysłowość, praca umysłowa, kreatywność, praca w zespole, szkolenia i wiele wiele innych :)

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Można mieć wiele talentów. Chyba ważniejsze niż wybór konkretnego jako ścieżki naszego życia (na podstawie wielu innych czynników: możliwości, uwarunkowań społecznych itp.), jest ostrożność, by tych talentów nie przeceniać i nie traktować ich jako usprawiedliwienia braku zaangażowania w konkretną aktywność. Talent oznacza, że jestem uzdolniony, że mam predyspozycje, by coś robić dobrze. Sukces zapewnia połączenie tych predyspozycji z zaangażowaniem i wysiłkiem. Sukces oparty na korzystaniu z naszego talentu to wiele pozytywnych emocji, ale też racjonalne decyzje, których konsekwencje budują wartość naszego talentu i nas samych.

Niektóre przedmioty mają określone wymagania wstępne, które należy spełnić, aby się na nie zapisać (np. poziom wiedzy z danej dziedziny lub stopień znajomości obsługi programu komputerowego). Warunki te wskazane są w opisie przedmiotu.

 

Talent a kariera zawodowa / studia

 

Czy talent może pomagać w zawodzie, jeśli jest z nim związany?

Ewa Szczepkowska: Nie zawsze wydaje się to oczywiste. Jednak bardzo często możliwe. Najważniejsze, aby wpaść na pomysł, jak dany talent może nam pomóc w wykonywaniu obowiązków wynikających z zawodu. Jako zachętę, chciałabym wspomnieć, o tzw. „job crafting”. Więcej informacji można znaleźć np.: https://job-crafting.pl/


Kogo zapytać, jak mój talent może przydać się w firmie?

Ewa Szczepkowska: Zastanów się, jak najlepiej wykorzystać swój talent w organizacji. Z gotowym pomysłem umów się na spotkanie ze swoim przełożonym.

 

Gdzie można szukać pomocy w odkryciu talentu lub nauki zarządzania nim?

Ewa Szczepkowska: W firmach działy HR powinny być w stanie pomóc. Doświadczony lider również powinien być w stanie odpowiedzieć na takie pytanie.  Często szczera rozmowa, z osobą, która nas dłuższy czas, może pomóc w identyfikacji talentu. Można skorzystać również z darmowego narzędzia, np: the VIA Character Strengths Survey: https://www.viacharacter.org/

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Na studiach MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, każdy ze studentów uczestniczy w diagnozie talentów za pomocą narzędzia Extended DISC, by na tej podstawie rozpoznać i rozwijać swoje menedżerskie talenty.


Jak wspierać talenty jako lider zespołu? Jak można to robić?

Ewa Szczepkowska: Najważniejszym zadaniem dla lidera to identyfikacja lub rozpoznanie talentów w zespole. Można do tego użyć różne testy, np. DISC czy Gallup. Mając taką świadomość lider może świadomie dobierać zadania, oraz efektywnie zarządzać zespołem. Jest to również ważny aspekt przy ustalaniu planów rozwoju dla każdego pracownika.


Jak przekonać pracodawcę do wspierania talentów, otwartości na rozwój pracowników (np. szkolenia)?

Ewa Szczepkowska: Większość organizacji jest świadoma, że ich siła jest w ludziach. Ciągły rozwój talentów przekłada się na zaangażowanie pracowników, a co za tym idzie na wyniki firmy. Jest to najlepsza inwestycja. Aby przekonać do takiej inwestycji, niezbędna jest konstruktywna rozmowa, która podkreśli zalety i rezultaty np. szkoleń.


Jak uczelnie promują studentów z talentami?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Działa wiele organizacji studenckich, sekcji i kół naukowych, w których spotykają się studenci, których łączy zainteresowanie konkretnym tematem czy dziedziną – uczelnie są zwykle otwarte na wpieranie tych organizacji w ich działaniach. Są też takie udogodnienia jak np. indywidualny plan studiów dla tych, którzy są sportowcami lub rozwijają swoje talenty na drugim kierunku.

Bardzo dużo zależy też od osobistych relacji studentów z wykładowcami – zdarza się, że w czasie zajęć z danego przedmiotu ujawnia się student, który ma ewidentny talent w danej dziedzinie – wówczas od wsparcia wykładowcy może zależeć, jak zostanie on wykorzystany.


Czy wybitny talent może działać destrukcyjnie na zespół, którego jest członkiem?

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Niestety tak… Osoby wybitnie utalentowane mogą mieć negatywny wpływ na zespół z różnych powodów. Na przykład w sytuacji, gdy maja poczucie, że ich talent nie jest wykorzystywany, doceniany, po prostu nie jest potrzebny w pracy zespołu, mogą się wycofywać, unikać zaangażowania i wspierania pozostałych osób. Zdarza się też tak, że osoba wybitna zdaje sobie na tyle sprawę z własnych zdolności, że traktuje pozostałe osoby w zespole z wyższością, co zaburza atmosferę zaufania, otwartości i wpływa negatywnie za efektywność pracy. Jeśli talent takiej osoby dotyczy działań poza praca zespołową i wpływa na czas i zaangażowanie na rzecz zespołu, to również może rodzić konflikty i niezadowolenie. Dlatego tak ważne jest sprawne zarządzanie talentami w organizacji czy w zespołach. Ważne jest oczywiście również to, jaką osobą jest utalentowany geniusz :)


Czy warto zaryzykować i całą swoją karierę poświęcić talentowi?

Ewa Szczepkowska: Zawsze warto dążyć do spełnienia swoich marzeń. Ich realizacja sprawia, że czujemy się spełnieni i szczęśliwi. Nigdy nie jest za późno na rozwój swoich talentów.

dr Beata Krawczyk-Bryłka: Warto zaryzykować, ale nie może to być ryzykanctwo, tylko oparta na przygotowaniach, konsekwentnym rozwijaniu własnego talentu decyzja.


Inne pytania

 

Czy jest możliwość aby zespół White Chocolate Trio wystąpił w szkole średniej dla młodziezy licealnej i opowiedział o odkrywaniu talentów :)

Politechnika Otwarta: Polecamy skontakować się bezpośrednio z zespołem. Dane kontaktowe dostępne są na profilu Facebook White Chocolate Trio

Fajnie było ;) czy prezentacja będzie gdzieś dostępna?

Politechnika Otwarta: Prezentację można pobrać TUTAJ.