Sztuczna inteligencja w medycynie - szanse i zagrożenia

Polecamy spotkanie z cyklu Forum Electronicum, którego tematem będzie sztuczna inteligencja. Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 26 listopada 2019 roku o godz. 17.05 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

"Sztuczna inteligencja w medycynie - szanse i zagrożenia" wygłosi dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG.