Zespół ds. Politechniki Otwartej 

mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr inż. Marta Jankowska (Dział Zarządzania Jakością)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (Centrum Języków Obcych)
dr Mariusz Mróz (Dział Spraw Studenckich)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki (WA)
Mateusz Bąk (SSPG)
Tomasz Chludziński (SDPG)