Ze względów technicznych, formularz rekomendujemy wypełniać w przeglądarce Google Chrome.

Zgłoś propozycję wydarzenia
To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Należy podać kontakt do osoby zgłaszającej propozycję wydarzenia: adres e-mail i/lub numer telefonu.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.). Administratorem danych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233), ul. G. Narutowicza 11/12. Udostępnione dane wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby realizacji działań prowadzonych w ramach Politechniki Otwartej. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do kontroli. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i mam prawo wglądu w dane osobowe, jak również prawo żądania ich skorygowania lub usunięcia.Po przesłaniu formularza, skontaktujemy się ze zgłaszającym i poprosimy o szczegółowe informacje.