1. Organizacja dwutygodniowych turnusów wczasowych w okresie letnim oraz wypoczynku poza turnusami wczasowymi w okresie wiosennym i jesiennym:

  • ustalanie terminów turnusów wczasowych
  • ustalanie cenników opłat
  • zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacji wczasów
  • naliczanie odpłatności za pobyt w Ośrodku i wydawanie skierowań
  • kwaterowanie wczasowiczów, załatwianie spraw meldunkowych i opłat klimatycznych wczasowiczów
  • zapewnienie wczasowiczom odpowiednich warunków zakwaterowania  
  • umożliwienie wczasowiczom korzystania z urządzeń sportowych, rekreacyjnych, sprzętów do uprawiania sportów wodnych i biblioteki.

2. Obsługa administracyjno-księgowa spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.

3. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wyżywienia wczasowiczów podczas turnusów oraz dostawy koksu dla Ośrodka.

4. Nadzór nad prawidłową realizacją umów.

5. Działanie na rzecz promocji i rozwoju Ośrodka.

6. Sporządzanie planów finansowych i sprawozdań.