dr inż. Adam Ścięgaj | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Adam Ścięgaj

Kontakt:

email:
adam.sciegaj@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

dr inż. Adam Ścięgaj

Publikacje:

Projekty: