dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska

Kontakt:

email:
atusz@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/agnieszka-tuszynska,14896-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 202
telefon:
(58) 347 14 58
dr hab. inż. Agnieszka Tuszyńska

Publikacje:

Projekty: