Jerzy Zamkiewicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Jerzy Zamkiewicz

Kontakt:

email:
jerzamk1@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/jerzy-zamkiewicz,739580-1

Zajmowane stanowiska:

Starszy technik

miejsce pracy:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Pawilon Geotechniki pokój 11
telefon:
(58) 347 10 63
Jerzy Zamkiewicz

Publikacje:

Projekty: