mgr Katarzyna Dzięcielewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Katarzyna Dzięcielewska

Kontakt:

email:
katdziec@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Dyrektor Biura Rektora

miejsce pracy:
Biuro Rektora
Gmach Główny pokój 217
telefon:
(58) 347 29 26, 666-010-836

Pełnione funkcje:

Pełnomoc. Rektora ds. Centrum Wolontariatu PG

mgr Katarzyna Dzięcielewska

Publikacje:

Projekty: