dr hab. inż. Marek Blok | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Marek Blok

Kontakt:

email:
marblok@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/marek-blok,11334-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Sieci Teleinformacyjnych
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 600
telefon:
(58) 347 27 79

Pełnione funkcje:

Kierownik katedry

dr hab. inż. Marek Blok

Publikacje:

Projekty: