mgr Olga Ludyga | Politechnika Gdańska

Treść strony

mgr Olga Ludyga

Kontakt:

email:
olga.ludyga@pg.edu.pl

Zajmowane stanowiska:

Główny specjalista ds. innowacji w edukacji

mgr Olga Ludyga

Publikacje:

Projekty: