dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz

Kontakt:

email:
zkur@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/zygmunt-kuralowicz,2248-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni

miejsce pracy:
Katedra Geodezji
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z halą, 114A
telefon:
(58) 347 22 20
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz

Publikacje:

Projekty: