Pełnomocnicy rektora do spraw:

 • artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski, prof. zw. PG
 • Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG
 • bezpieczeństwa wewnętrznego - prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG
 • eNauczania - dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG
 • energetyki jądrowej - dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG
 • Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej - prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG
 • komercjalizacji - mgr inż. Krzysztof Malicki 
 • ochrony informacji niejawnych - mgr Urszula Markowska
 • ochrony radiologicznej IOR - 1, IOR - 3 - mgr inż. Marcin Byczuk
 • odpadów i odczynników chemicznych - mgr inż. Łukasz Katlewicz 
 • osób niepełnosprawnych - mgr inż. Jakub Olczak
 • otwartej nauki - dr Anna Wałek
 • projektów - dr Marlena Sawicka 
 • realizacji projektu CDIO - dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG 
 • równego traktowania - dr inż. Mohammad Ghaemi
 • studiów doktoranckich - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG
 • wdrażania systemu SowiDocs - dr inż. Andrzej Sobecki
 • współpracy akademickiej z Chińską Republiką Ludową - dr Magdalena Popowska
 • współpracy z ESA i POLSA - prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG 
 • zagospodarowania przestrzennego kampusu PG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG