Pełnomocnicy rektora do spraw:

 • akredytacji międzynarodowej AACSB - dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. PG
 • artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski
 • Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG
 • bezpieczeństwa wewnętrznego - prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
 • eNauczania - dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG
 • energetyki jądrowej - dr inż. Marcin Jaskólski
 • ochrony informacji niejawnych - mgr Urszula Markowska
 • ochrony radiologicznej IOR - 1, IOR - 3 - mgr inż. Marcin Byczuk
 • odpadów i odczynników chemicznych - mgr inż. Łukasz Katlewicz
 • organizacji Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej - prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki 
 • osób z niepełnosprawnościami - inż. Tomasz Tołoczko
 • otwartej nauki - dr Anna Wałek
 • realizacji projektu CDIO - dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. PG
 • równego traktowania - dr inż. Mohammad Ghaemi
 • stosowania systemów antyplagiatowych - dr inż. Andrzej Sobecki
 • studiów doktoranckich - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • współpracy z chińskimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi - dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG
 • współpracy z ESA i POLSA - prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
 • zagospodarowania przestrzennego kampusu PG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 • żeglarstwa - dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG