Pełnomocnicy rektora do spraw:

artystycznych - prof. sztuki Jan Buczkowski, prof. zw. PG

Bałtyckiego Festiwalu Nauki - dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG

bezpieczeństwa wewnętrznego - prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG

eNauczania - dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG

energetyki jądrowej - dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz, prof. nadzw. PG

Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej - prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk, prof. zw. PG

komercjalizacji - mgr inż. Krzysztof Malicki 

ochrony informacji niejawnych - mgr Urszula Markowska

ochrony radiologicznej IOR - 1, IOR - 3 - mgr inż. Marcin Byczuk

odpadów i odczynników chemicznych - mgr inż. Łukasz Katlewicz 

osób niepełnosprawnych - mgr inż. Jakub Olczak

otwartej nauki - dr Anna Wałek

projektów - dr Marlena Sawicka 

realizacji projektu CDIO - dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG 

reprezentowania PG w Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej" - dr Marlena Sawicka

równego traktowania - dr inż. Mohammad Ghaemi

studiów doktoranckich - prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, prof. zw. PG

wdrażania systemu SowiDocs - mgr inż. Andrzej Sobecki

współpracy akademickiej z Chińską Republiką Ludową - dr Magdalena Popowska

współpracy z ESA i POLSA - prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG 

zagospodarowania przestrzennego kampusu PG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. zw. PG