Numer 2 (wrzesień) 1993 Numer 2 (wrzesień) 1993

    Omówienie działalności Uczelni w kadencji 1990-1993 Edmund Wittbrodt 3 Problemy zarządzania Politechniką Gdańską Antoni Nowakowski 6 Powstawanie...

Numer 1 (kwiecień) 1993 Numer 1 (kwiecień) 1993

    Słowo o Piśmie PG Adam Synowiecki 3 O aktywną promocję naszej Alma Mater Zbigniew Cywiński 4 Polscy studenci i ich organizacje na Politechnice Gdańskiej...