Numer 1 (kwiecień) 1993

 

 

 • Słowo o Piśmie PG

  Adam Synowiecki 3

 • O aktywną promocję naszej Alma Mater

  Zbigniew Cywiński 4

 • Polscy studenci i ich organizacje na Politechnice Gdańskiej w latach 1904 -1939

  Roman Wieloch 5

 • European MSc in applied informatics

  Bogdan Wiszniewski 8

 • Sieć komputerowa Politechniki Gdańskiej

  Tadeusz Radomski, Krystyna Żyzdryń 9

 • Zarządzenie Rektora PG Nr 12/93
  (bez zalączników)

  10

 • Zarządzenie Rektora PG Nr 15/93
  (bez zalączników)

  11

 • Goście z Harvard University

  Marek Stępa 11

 • Polski Najazd w Roskilde

  Katarzyna Grecka 12

 • IABSE w Kopenhadze

  Waldemar Affelt 13

 • W obronie atomu

  Bronisław Jachym 15

 • Optyczne metody kontroli atmosfery

  Jan Godlewski 16

 • Nasze wydawnictwa na półkach księgarskich 18

 • Dymek z papierosa

  Bronisław Jachym 18

 • Wstydź się Europo!

  Marek Biedrzycki 19

 • Uczelniany Komitet Studentów Zagranicznych

  Renzo Arce 20

 • Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej
  z dnia 31 marca 1993r.

  21

 • Wybory na PG

  Dorota Starościak 21

 • Nic o nas bez nas

  Waldemar Affelt 22

 • Co slychac w „Kronice"

  Bogusław Stybor 23