Numer 2 (wrzesień) 1993

 

 

 • Omówienie działalności Uczelni w kadencji 1990-1993

  Edmund Wittbrodt 3

 • Problemy zarządzania Politechniką Gdańską

  Antoni Nowakowski 6

 • Powstawanie wydziału

  Bolesław Garbacik 10

 • Windą do sukcesu

  Marek Stępa 12

 • 1/3 1/3 1/3

  Andrzej Barcewicz 12

 • Co nowego na Elektronice

  Henryk Krawczyk 13

 • Duńczyk w kąpieli

  Katarzyna Grecka 14

 • Co pozostało po dawnym wyposażeniu laboratoriów chemicznych w Politechnice Gdańskiej

  Jadwiga Lipińska 15

 • Europejskie Warsztaty Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego w Gdańsku

  Waldemar Affelt 16