Numer 1 (styczeń) 1994

 

 

 • Urynkowienie wyników badań naukowych

  Edmund Wittbrodt 3

 • Teoria czy praktyka

  Zbigniew Cywiński 5

 • Politechnika Otwarta

  Mieczysław Feld 6

 • Systemy edukacyjne w Polsce i USA

  Bronisław Jachym 8

 • Audiatur et altera pars

  Zbigniew Cywiński 9

 • Pomóżmy błąkającym się maturzystom

  Wacław Dziewulski 9

 • Klub Seniora Politechniki Gdańskiej

  Jadwiga Lipińska 10

 • Fundacja - czy warto?

  Maciej Drąg 11

 • Nasza „Kronika Studencka"

  Leszek Apanasewicz 12

 • Zdjęcia z Archiwum Kroniki Studenckiej 13

 • Muzyka w Politechnice

  Mariusz Mróz 17

 • Historia czy atrapa?

  Adam Synowiecki 19

 • Powrót do Czarliny

  Jadwiga Lipińska 21

 • To i owo o samorządzie

  Maciej Drąg 23

 • Polskie ślady w Szkocji

  Stefan Zabieglik 24

 • Wystawa rysunku Krzysztofa Wróblewskiego

  Adam Pawlak 25

 • Społeczeństwo wirtualne

  Waldemar Affelt 26