Numer 5 (czerwiec) 1994

 

 

 • Wczoraj i dziś Wydziału Mechanicznego

  Andrzej Balawender 4

 • Próba zmian w kształceniu inżynierów mechaników

  Wiesław Jasiński 7

 • Wyznanie domowej gospodyni

  Urszula Górska 8

 • Wywiad udzielony studentom Wydziału Mechanicznego przez Rektora prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta

  Andrzej Albiński, Jarosław Adrych, Leszek Apanasewicz,
  Jacek Chytła, Wojciech Szczepkowski

  9

 • Ksztalcenie inzynierów mechaników w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii

  Wiesław Pudlik 11

 • Wdrażanie systemów jakości

  Andrzej Meller 15

 • Tempus na Wydziale Mechanicznym 16

 • S/s „Soldek" (cd. z nr 3/94)

  Edward Gill 18

 • Taczka, czyli jak wspomagać proces konstruowania komputerem-narzędziem

  Wojciech Majewski, Bogusław Siwek 20

 • Problemy wychowawcze okresu adaptacyjnego maturzystów

  Wacław Dziewulski 22

 • Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej w Wąglikowicach

  Jacek Krenz 24

 • Ogólne aspekty informatyzacji zarządzania uczelnią

  Wojciech Ziółkowski 26

 • Algorytm kontra przetarg

  Jery Sawicki 29