Numer 7 (październik) 1994

 

 

 • Odbudowa Politechniki Gdańskiej

  Bronisław Bukowski 4

 • Bronisław Bukowski

  Roman Wieloch 6

 • Adolf Butenandt - doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej

  Teresa Sokołowska 7

 • Architekt Witold Minkiewicz - profesor Politechniki Gdańskiej i Lwowskiej

  Roma Cielątkowska 10

 • Wydział Architektury

  Wiesław Anders 13

 • Historia współpracy Katedry Elementów Maszyn (obecnie Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn) Politechniki Gdańskiej z przemysłem okrętowym i przemysłem ciężkim

  Edward Gill 15

 • Po obu stronach biurka - wywiad z kierownikiem Dziekanatu Wydziału Mechanicznego, panią Janiną Rogowską

  Jacek Chytła 19

 • Kiedy byłem małym chłopcem

  Stefan Zabieglik 20

 • Wywiad z profesorem Jerzym Borowskim, kierownikiem Katedry Technologii Leków i Biochemii

  Janina Poćwiardowska 21

 • Spotkanie z Uczelnią. Studenci WZiE o Politechnice

  Adam Szlachciak 23

 • Uwaga

  Ewa Hope 24

 • Filozofia a nauka

  Piotr Szalewski 24

 • Fizyka w szkole i na wyższej uczelni

  Krystyn Kozłowski 26

 • Rola i znaczenie wiedzy prawnej w życiu zawodowym i prywatnym każdego człowieka

  Ewa Grzegorzewska 28

 • Praca umysłowa. Wskazówki dla rozpoczynających studia techniczne

  Wacław Dziewulski 29

 • Nie znamy własnych możliwości

  Ewa Majewska 31

 • Seminarium w Nadolu

  Katarzyna Grecka 32

 • Koło PTTK Politechniki Gdańskiej

  Bożena Rutecka-Kwaśniewska 33

 • Wycieczka

  Jadwiga Lipińska 34

 • Czy rzeczywiście fucha?

  Andrzej Tejchman 37

 • Historia prawdziwa

  Jacek Chytła 38