Numer 9 (grudzień) 1995

 

 

 • Otwarcie Ośrodka Demonstracyjno - Szkoleniowego Fundacji Poszanowania Energii końcowym akcentem obchodów 50-lecia Politechniki Gdańskiej

  Witold M. Lewandowski 4

 • Współpraca uniwersyteckich organizacji zwišzkowych w regionie Morza Bałtyckiego

  Ryszard Mossakowski 7

 • Tam gdzie skarżš się duchy i dufni sš barbarzyńcy

  Adam Synowiecki 9

 • Blaski i cienie pracy architekta i historyka architektury przy adaptacji obiektu zabytkowego

  Elżbieta Ratajczyk-Pištkowska, Aleksander Piwek, Jakub Szczepański 12

 • Bez tytułu

  Marcin Wilga 15

 • Nowe zadania w nowej sytuacji

  Ziemowit Suligowski 17

 • Spór o systemowe zmiany kształcenia technicznego

  Wacław Dziewulski 18

 • ...oto jest pytanie

  Maciej Radoń 19

 • Parę słów o Pracowni Historii PG

  Jerzy Sawicki 20

 • Na 70-lecie Polskiej Korporacji Akademickiej K! ROSEVIA (Gdańsk)

  Wojciech Heppner 22

 • Witold Minkiewicz Profesor Politechniki Lwowskiej i Gdańskiej

  Romana Cielštkowska 26

 • Biogram doc. dr. inż. Romana Wielocha

  Czesław Kaszuba 30

 • Trwanie

  Waldemar Affelt 30

 • Będę miał syna

  Stefan Zabieglik 32

 • Gdańska szkoła architektury

  Wiesław Anders 33

 • Szlakiem jezior, bocianów, ikon i meczetów do Białowieży

  Jadwiga Lipińska 38

 • Sylwestrowy wierszyk

  Stefan Zabieglik 40

 • Polemiki 41

 • Najlepszymi synoptykami sš zwierzęta

  Marcin Wilga 41