Numer 9 (grudzień) 1996 Numer 9 (grudzień) 1996

    Politechnika Gdańska mistrzem Janusz Markowski 4 A co u Seniorów? Jadwiga Lipińska 6 Zbiory Biblioteki Politechniki Gdańskiej w Rosji Bolesław K....

Numer 8 (listopad) 1996 Numer 8 (listopad) 1996

    Przemówienie prof. Aleksandra Kołodziejczyka - Rektora Politechniki Gdańskiej - na inaugurację roku akademickiego 1996/1997 Aleksander Kołodziejczyk 4 Środowiskowa...

Numer 7 (październik) 1996 Numer 7 (październik) 1996

    Wspomnienia o profesorze Tadeuszu Gerlachu z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Edward Gill 4 Po prostu - „Bartek" Henryk Krawczyk 10 ...

Numer 6 (czerwiec) 1996 Numer 6 (czerwiec) 1996

    Zmiany w Politechnice Gdańskiej w okresie transformacji, w XVI i XVII kadencji władz akademickich Edmund Wittbrodt 13 Losy studentów III semestru po zimowej sesji...

Numer 5 (maj) 1996 Numer 5 (maj) 1996

    Czy uda się zapewnić właściwe tempo rozwoju Politechniki Gdańskiej? Aleksander Kołodziejczyk 8 Politechnika Gdańska uniwersytetem XXI wieku Bolesław Mazurkiewicz...

Numer 4 (kwiecień) 1996 Numer 4 (kwiecień) 1996

    O niektórych sukcesach i porażkach chemików analityków z Politechniki Gdańskiej Jerzy S. Kowalczyk 5 Rola geotechniki w budownictwie i inżynierii środowiska ...

Numer 2/3 (luty/marzec) 1996 Numer 2/3 (luty/marzec) 1996

    Zarys historii, stan obecny i najbliższe perspektywy Wydziału Inżynierii Środowiska PG Michał Topolnicki 4 Profesor Karol Pomianowski - inspirator i twórca...

Numer 1 (styczeń) 1996 Numer 1 (styczeń) 1996

    Wspomnienia sprzed półwiecza Zbigniew Kaczkowski 5 Historia 50-lecia Wydziału Hydrotechniki Andrzej Tejchman 7 Architektura obiektów...