Numer 1 (styczeń) 1996

 

 

 • Wspomnienia sprzed półwiecza

  Zbigniew Kaczkowski 5

 • Historia 50-lecia Wydziału Hydrotechniki

  Andrzej Tejchman 7

 • Architektura obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych w Gdańsku do roku 1945

  Piotr Lorens, Daniel Załuski 14

 • Początki gdańskiej współczesności

  Jerzy Sawicki 17

 • Problemy architektoniczno-urbanistyczne Gdańska w latach 1945 - 1956

  Leopold Taraszkiewicz 19

 • Gdańska szkoła architektury

  Wiesław Anders 25

 • Zarys historii korporacji akademickiej K! HELANIA (Gdańsk)

  Wojciech Heppner 27

 • Spór o systemowe zmiany kształcenia technicznego

  Wacław Dziewulski 32

 • Istota zawodu architekta, jego warsztat i przygotowanie

  Andrzej Kohnke 33

 • Psychodelic

  Stefan Zabieglik 34

 • Wiedza budowlana w programie kształcenia studentów Wydziału Architektury

  Mariusz Grych 35

 • Podbudowa ideologiczna (liberalno demokratyczna)

  Stefan Zabieglik 36

 • Patrzcie ludzie, co za cuda!

  Stefan Zabieglik 36

 • Studenci I roku po letniej sesji egzaminacyjnej

  Edward Jarecki 37

 • Technika, logos, etos, ekologia...

  Katarzyna Robak 39

 • Poeta oracz

  Stefan Zabieglik 40

 • Gawron w Trójmieście

  Marcin Wilga 43

 • Listy do redakcji 45

 • Informacja o Akademickiej Telewizji Edukacyjnej 45

 • Zapowiedzi

  Joanna Nowakowska 46