Numer 5 (maj) 1996

 

 

 • Czy uda się zapewnić właściwe tempo rozwoju Politechniki Gdańskiej?

  Aleksander Kołodziejczyk 8

 • Politechnika Gdańska uniwersytetem XXI wieku

  Bolesław Mazurkiewicz 12

 • Politechnika Gdańska u progu XXI wieku

  Janusz Rachoń 16

 • Główne problemy i zadania rektora w latach 1996-99

  Zbigniew Szczerba 19

 • Trzy w jednym, czyli uniwersytet współczesny

  Piotr Dominiak 22

 • Amerykanskie Centrum Zarządzania Produkcją i TQM w Politechnice Gdańskiej

  Ireneusz Durlik 25

 • Profesor Fumio Nishino doktorem honoris causa Politechniki Gdańskiej

  Zbigniew Cywiński 26

 • Dyskusja w niebieskich scianach

  Ewa Hope 28

 • Studium Podyplomowe „Audyting Energetyczny" w Politechnice Gdańskiej

  Waldemar Kamrat 28

 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Politechniki Gdańskiej „Ekologia Budownictwa i Inżynierii Środowiska"

  Piotr Dawidowicz 30

 • Wykład jako metoda kształcenia i wychowania

  Wacław Dziewulski 31

 • Reformowanie systemu politycznego nauki i techniki

  Ryszard Mosakowski 35

 • Akademia Nauk Technicznych (1920 - 39)

  Jerzy S. Kowalczyk 39

 • Bursztyn - „zloto Baltyku"

  Jadwiga Lipinska 41

 • Ach, te storczyki!

  Marcin Wilga 43

 • Kalwaria Wejherowska - aneks

  Marcin Wilga 44

 • Zapowiedzi

  Joanna Nowakowska 45

 • EKOSTUDENCI z EBIŚ o sobie i innych

  Piotr Dawidowicz, Barbara Krysco 46