Numer 7 (październik) 1996

 

 

 • Wspomnienia o profesorze Tadeuszu Gerlachu z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej

  Edward Gill 4

 • Po prostu - „Bartek"

  Henryk Krawczyk 10

 • Wystąpienie profesora Fumio Nishino podczas uroczystości promowania Go na doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej

  Tlum. Zbigniew Cywiński 13

 • Składniki wzorca osobowego nauczycieli akademickich

  Edward Jarecki 16

 • Kartki z historii szkolnictwa technicznego

  Wacław Dziewulski 18

 • Polska Korporacja Akademicka „Związek Akademików Gdańskich WISLA"

  Wojciech Heppner 19

 • Sawiccy w Gdańsku

  Jerzy Sawicki 24

 • Problemy ochrony i konserwacji zabytków architektury modernistycznej

  Maria Jolanta Sołtysik 26

 • Zarządzanie środkami finansowymi na zasadzie współdziałania

  Ryszard Mosakowski 31

 • O stosunkach polsko-litewskich i o działaniach Armii Krajowej na Wileńszczyźnie

  Jerzy S. Kowalczyk 34

 • Reception Weekend

  Marek Sumila 41

 • Co o tobie chcę wiedzieć świecie mój

  Katarzyna Skrzypiec 42