Numer 8 (listopad) 1996

 

 

 • Przemówienie prof. Aleksandra Kołodziejczyka - Rektora Politechniki Gdańskiej - na inaugurację roku akademickiego 1996/1997

  Aleksander Kołodziejczyk 4

 • Środowiskowa Inauguracja roku akademickiego 1996/97 1 października 1996 r., Państwowa Opera Bałtycka
  Wystąpienie JM Rektora PG prof. Aleksandra Kołodziejczyka, przewodniczącego Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego

  Aleksander Kołodziejczyk 7

 • Wykład na inaugurację roku akademickiego 1996/97 na Wydziale Inżynierii Środowiska

  Wojciech Majewski 8

 • Wspomnienie z okazji 50. rocznicy pierwszych dyplomów Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej po II wojnie światowej

  Stanisław Kuropatwiński 12

 • Dr hab. inż. Henryk Chmara 1937 - 1996

  Sławomir Milewski 14

 • Czarlina '96

  Stefan Zabieglik 15

 • „Analiza i Utylizacja Zaolejonych Odpadów" AUZO '96

  Jan Hupka 15

 • V Ogólnopolska Konferencja „KOROZJA '96 - Teoria i praktyka"

  Romuald Juchniewicz 17

 • Konferencja Inżynieria Materiałowa '96

  Krzysztof Krzysztofowicz 19

 • Edukacyjne programy Politechniki Gdańskiej 19

 • Do czego jest dana Rura?

  Andrzej Baranowski 20

 • Letni plener fotograficzny

  Bartosz Borkowski 21

 • Polska Korporacja Akademicka „Związek Akademików Gdańskich WISŁA"

  Wojciech Heppner 22

 • Listy do Redakcji 26

 • Pisma nie dla mas

  Waldemar Affelt 26

 • Wspominki z mojego życia

  Jan Kruszewski 28

 • Zapachy lata - aromaterapia

  Jadwiga Lipińska 31

 • Kartki z historii szkolnictwa technicznego

  Wacław Dziewulski 33

 • Student w zmieniającej sie uczelni

  Edward Jarecki 34

 • Jak stworzyć własną firmę?

  Justyna Tuniewicz 35

 • Nasz Świat

  Marcin Tujakowski 36

 • Rekomendacje dotyczące reform sfery badawczo-rozwojowej w Polsce

  Ryszard Mosakowski 37

 • Co dalej?

  Wacław Dziewulski 40

 • Listy do Redakcji 41

 • Lichenes - porosty

  Marcin S. Wilga 42

 • Wydarzenia i zapowiedzi

  Joanna Nowakowska 46